Szkolenie z certyfikacji TMA

Zostań certyfikowanym specjalistą TMA i odkryj nowe perspektywy dla swojej firmy

Informacja

Konieczne jest przeprowadzenie oceny TMA i przygotowanie osobistego raportu jako przygotowania do szkolenia, co zapewni ławiejszy start.

Informacje o kursie

Lokalizacja

Skontaktuj się z nami w sprawie swojej lokalizacji

Czas

09:30 – 17:00

Materiały szkoleniowe

Zostaną dostarczone na początku szkolenia.

Lunch

Organizowany przez TMA we wszystkie dni kursu.

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest przygotowanie Certified TMA Professionals. Po ukończeniu tego szkolenia otrzymasz “Certyfikat eksperta TMA”, i posiądziesz następujące umiejętności:

Profesjonalista TMA:

– zna możliwości metody TMA

-wie, jak działa TMA, ma wiedzę na temat raportów TMA i może pracować z tymi raportami bez problemu

-rozumie spójność instrumentów metody TMA

-zna teoretyczny model metody TMA

-umie tworzyć profile kompetencji w portalu TMA

-posiada podstawowe umiejętności przeprowadzania wywiadów feedbackowych TMA (ocena talentów, ocena kompetencji)

-zna różnicę między kompetencjami, motywami, popędami i talentami

-potrafi dopasować motywacje i talenty kandydata do kompetencji opisanych w profilu

-wie, jak rozwijać kompetencje

-wie, na jakich warunkach przeprowadza się oceny talentu i kompetencji

-wie, jak posługiwać się matrycą wydajności i zapewnić porady dotyczące dopasowywania i rozwoju w oparciu o oceny TMA

Kryteria uczestnictwa w szkoleniu

Konieczne jest przeprowadzenie oceny TMA i przygotowanie osobistego raportu jako przygotowania do szkolenia. Zapewnia to lepszy punkt początkowy.

Czas trwania podstawowego szkolenia

Szkolenie certyfikacyjne TMA trwa 3 dni.

Co uczestnicy powinni wziąć na to szkolenie?

Swoją osobistą ocena talentów TMA i raport eksperta.

Wymiar nauki

  • Przed rozpoczęciem szkolenia należy wypełnić ocenę TMA i przeprowadzić wywiad osobisty z ekspertem TMA.
  • Po pierwszym dniu szkolenia, rozpocznij dwie oceny TMA jako ćwiczenie.
  • Utwórz profil kompetencji w portalu firmy.
  • Po drugim dniu szkolenia, rozpocznij ocenę kompetencji (feedback 360 stopni) dla kandydata.
  • Zaproponuj kandydatom możliwości dopasowania i rozwoju oraz przygotuj krótką prezentację na ten temat.
  • Przejrzyj teoretyczne pytania.

Program