Przystosowanie się do zmian zachodzących w organizacji to często nie lada wyzwanie

Każda organizacja musi cały czas dostosowywać się do zmian w niej zachodzących. Wiele firm ma do czynienia z małymi i / lub dużymi procesami zmiany, podczas których strategia, cele, struktury i zadania muszą być dostosowywane na porządku dziennym. Takie zmiany zazwyczaj wpływają na sposób pracy ludzi i na wymagane zachowanie zawodowe. Wiele programów zmian nie powiodło się, ponieważ mało kto trzyma się
ustanowionych zmian. Jeśli osobiste zainteresowania, potrzeby i / lub talenty nie są w pełni zgodne ze zmienionymi strukturami, zadaniami lub umiejętnościami, a poziom umiejętności i zdolności poznawczych stał się niewystarczający, zmiany nie zadziałają. Obecna praktyka naszych specjalistów i różnych badań wykazuje, że wskaźnik sukcesu zmian organizacyjnych wynosi mniej niż 30 procent.

Filozofia TMA

„Każdy posiada jakiś talent!” To, co napędza ludzi do działania, ich talenty to wartość, która ma duży wpływ na ludzkie zachowania.

Kiedy przy rekrutacji ludzi kierujesz się własnymi wymaganiami, osobistymi preferencjami jak i talentami, wtedy pracownicy dają z siebie wszystko, szybciej się uczą, zdobywają nowe umiejętności i są po prostu szczęśliwsi. Umożliwiając te procesy, ludzie połączą pracę ze swoimi naturalnymi talentami i umiejętnościami.

Osiąganie świetnych wyników i zwiększanie wydajności staje się więc raczej formą zabawy niż ciężką pracą.

Zmieniaj łatwiej i efektywniej razem z Metodą TMA

Motywowanie osób do zmian jest trudnym zadaniem. Jeśli nie masz obiektywnych informacji o ludziach, takich jak talenty, o tym, co ich „napędza”, o ich zdolnościach poznawczych i poziomie umiejętności, to wtedy trudno jest dokonać odpowiednich wyborów. Złe, nieprzemyślane i zbyt szybkie wybory często kosztują organizację sporo pieniędzy.

Dzięki użyciu metody TMA, procesy zmian są bardziej efektywne i ułatwione za sprawą portalu z narzędziami online, które są dostępne 24 godziny na dobę:

  • Pełny model kompetencji do objaśniania polityki organizacyjnej (obszary działania, wymagane umiejętności i wymagane kompetencje).
  • Narzędzia do oceny online, które dostarczają obiektywnych informacji o kandydatach (umiejętności, motywacja, zdolności poznawcze, styl uczenia się, preferencje w zarządzaniu etc.).
  • Raporty dopasowania, które jasno określają, w jakim stopniu kandydat “wpasował się” do profilu, menedżera i kultury organizacji.
  • Zawarte w nim pytania pomogą Ci rozpocząć dialog z utalentowanymi kandydatami.
  • Proste dashboardy dla kadry kierowniczej, które pomagają uzyskać obiektywny wgląd w motywacje i talenty poszczególnych pracowników, które mogą przyczynić się do rozwoju osobistego i wzrostu wydajności.

Jak dostosować metodę TMA do zmiany zarządzania? 

Zaimplementuj zarządzanie zmianami, wykonując następujące czynności:

  • Utwórz lub aktualizuj profile: utwórz profile funkcji/zawodu lub kompetencji z modelu kompetencji TMA online (dołączone do przykładów behawioralnych), które pomogą Ci opisać podstawowe umiejętności behawioralne związane z funkcją lub rolą.
  • Analizuj talenty: pomiary psychometryczne pomogą ustalić w jakim stopniu 22 motywy i 44 talenty odnoszą się do osoby. Poznasz dzięki temu ich mocne strony i motywacje.
  • Zmierz poziom kompetencji: mierzenie poziomu zarządzania kompetencjami w oparciu o opinie od osoby centralnej i różnych zainteresowanych stron.
  • Matching (dopasowanie): dopasuj poziom kompetencji, talentów osobistych i zdolności poznawczych do funkcji lub kompetencji.
  • Rozwijaj kompetencje: dzięki dashboardom przedstawiającym wartości talentów i trybów możesz szybko namierzyć obszary, w których warto podjąć wysiłki w celu zaangażowania się w działania związane z rozwojem. Metoda TMA wspiera Cię również poradami coacha rozwojowego oraz poprzez PDP.