Czy prawdziwy lider się ujawni?

Organizacje potrzebują liderów i udzielą wskazówek i kierunku innym, którzy chcą prowadzić, coachować i zarządzać procesem pracy. Zgodnie z filozofią TMA ważne jest, aby przywódcy posiadali umiejętności i talenty które pozwolą wypełniać swoje obowiązki kierownicze na wysokim poziomie. W tym przypadku można powiedzieć, że „talenty prowadzą talenty”.

Zasady TMA dotyczące przywództwa opartego na talencie:

  • Kultura organizacyjna ma na celu połączenie pracy kierując się w niej swoimi talentów z umiejętnościami i motywacją ludzi.

  • Wybór osób opiera się na dopasowaniu klarownych profili do ludzkich talentów, wiedzy i umiejętności.

  • Rozwój osobisty koncentruje się na rozwijaniu swoich talentów, a nie na zdobywaniu brakujących umiejętności.

  • Liderzy coachują w sposób zorientowany na talent i biorą pod uwagę motywację i talenty osobiste, jednocześnie zarządzając ludźmi.

  • Liderzy przeprowadzają interview, rozmowy kwalifikacyjne i oceniają w sposób ukierunkowany na talent.

Czy można rozwijać przywództwo?

Jest to możliwe dla wszystkich osób, które posiadają taką motywację, zdolności poznawcze(kognitywne) i talenty. Liderzy nie muszą mieć rozwiniętych wszystkich umiejętności kierowniczych w równym stopniu. Korzystając z oceny TMA, możesz uzyskać wiedzę na temat jakości pracy i możliwości potencjalnych liderów i zorganizować odpowiednie.

Kroki dotyczące rozwoju przywództwa

Zgodnie z filozofią TMA ważne jest, aby liderzy posiadali niezbędne zdolności i talenty do wykonywania swoich obowiązków związanych z zarządzaniem. Ważne jest również, aby przywódcy rozwijali się w miarę możliwości na podstawie ich wewnętrznej motywacji i naturalnych atutów. Aby skutecznie rozwijać przywództwo, pomyślo:

  •  Tworzeniu lub aktualizowaniu profili: utwórz profile funkcji/zawodu lub kompetencji z modelu kompetencji TMA online (dołączone do przykładów behawioralnych), które pomogą Ci opisać podstawowe umiejętności behawioralne związane z funkcją lub rolą
  • Analizie talentów: pomiary psychometryczne pomogą ustalić w jakim stopniu 22 motywacje i 44 talenty odnoszą się do osoby. Poznasz dzięki temu ich mocne strony i motywacje.
  • Pomiarze poziomu kompetencji: mierzenie poziomu zarządzania kompetencjami w oparciu o opinie od osoby centralnej i różnych zainteresowanych stron.
  • Rozwijaniu kompetencji: dzięki dashboardom przedstawiającym wartości talentów i trybów możesz szybko namierzyć obszary, w których warto podjąć wysiłki w celu zaangażowania się w działania związane z rozwojem. Metoda TMA wspiera Cię również poprzez porady coacha rozwojowego oraz poprzez PDP.

Doradztwo

Za pomocą Metody TMA można samodzielnie wdrożyć cykl wywiadów z HR. TMA oferuje rozwiązania obejmujące samoobsługę i współtworzenie. Oferujemy specjalistyczne wsparcie w kształtowaniu i realizowaniu cyklów wywiadów.