Ludzie rozwijają się szybciej dzięki świadomości siebie i swoich talentów.

Rozwój jako proces

Jeśli chcesz z powodzeniem rozwijać ludzi dzięki metodzie TMA, powinieneś przejść następujący proces:

Competencies, also known as behavioral skills, can be developed based on natural talents. How easy or difficult it is for a candidate depends on his aptitude for competencies, based on drives and consequent talents.

Competencies, also known as behavioral skills, can be developed based on natural talents. How easy or difficult it is for a candidate depends on his aptitude for competencies, based on drives and consequent talents.

Zdolność i potencjał rozwojowy kompetencji Kompetencje manifestują się typowym, jawnym zachowaniem. Zdolność do kompetencji, a tym samym możliwość ich rozwoju zależy od zachowania związanego z kompetencją. Im bliżej to zachowanie ma się do talentów, tym większa jest możliwość rozwoju kompetencji, zwłaszcza gdy otoczenie odpowiednio do tego motywuje i nie „podcina skrzydeł”. Jednak nie można od razu stwierdzić, że osoba, która ma talent, automatycznie opanuje odpowiednie kompetencje. Środowisko będzie silnym czynnikiem ograniczającym. Motywacja i talenty kandydata są tylko wskazówką, czy daną kompetencję da się łatwo rozwinąć. Same talenty nie gwarantują, że ktoś zaprezentuje odpowiedni model zachowania lub odpowiednie kompetencje.

TMA wyjaśnia koneksje między talentami, motywacjami i kompetencjami. Oczywiste jest to, że dzięki właściwej „cyrkulacji” między ludźmi a organizacją osiąga się o wiele lepsze wyniki, gdy talenty ludzi są odpowiednio wykorzystywane. Od talentów do działania!

Zarządzanie kompetencjami polega na używaniu jasnego języka kompetencji w organizacji na temat tego, jakie zachowania są pożądane z punktu widzenia organizacji. Jeśli takie zachowanie się pojawi, to zadania (powierzona funkcja) będą prawdopodobnie dobrze wykonane. Jeśli zadania zostaną pomyślnie zakończone, to cele działu lub organizacji zostaną osiągnięte. W ten sposób istnieje duża szansa, że obrana strategia i misja odniosą sukces.

Zarządzanie talentami polega na ocenie talentów pracowników, a następnie na jak najlepszym wykorzystaniu tych talentów. Uważamy talenty za pozytywny przejaw zachowania, które wynika z motywacji. Zachowanie, które jest (nieświadomie) preferowane ma wiele wspólnego z uzdolnieniami i czynnikami motywującymi.

W ramach metody TMA istnieje ustalone powiązanie między kompetencjami a preferowanym zachowaniem wynikającym z talentów. Można sukcesywnie osiągnąć cele organizacyjne, jeśli ludzie wykonują swoją pracę a przy tym robią użytek i czerpią energię ze swoich talentów i kompetencji. W wyniku tego ludzie uważają, że ich praca jest bardziej interesująca, co skutkuje lepszymi osiągami i zaangażowaniem. Jest to powiązanie między zarządzaniem kompetencją a zarządzaniem talentem lub wyrównanie między osobami a organizacjami. Jest to graficznie wyświetlane w następującym modelu:

Gra Talentów TMA

Gra talentów TMA udziela wszechstronnych odpowiedzi na takie pytania jak: jakie są talenty zespołu? Jak lepiej wykorzystać możliwości członków zespołu?

Order the game
Download in de App Store
Google Play

Doradztwo

TMA posiada zarówno doradców w sprawach jakości, jak i rozległą sieć wykwalifikowanych ekspertów którzy mogą doradzać, jak rozwinąć talenty w zespole. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach? Skontaktuj się z nami.