Rekrutacja & Selekcja

Rekrutacja i selekcja wymaga profesjonalnego podejścia

BEZPŁATNE DEMO

Recruit and select easier, objective and more effectively with TMA Method

Dobór odpowiednich pracowników jest trudnym zadaniem. Jeśli nie posiadasz obiektywnych informacji o ludziach, takich jak talenty, o tym, co ich „napędza”, o ich zdolnościach poznawczych i poziomie umiejętności, to wtedy trudno jest dokonać odpowiednich wyborów.

Konfiguracja Puli Talentów

Podczas procedur rekrutacyjnych organizacja nawiązuje kontakt z wieloma ubiegającymi się o pracę osobami. Duża ich ilość wycofuje się podczas procesu selekcji, co nie oznacza, że ci ludzie są niewykwalifikowanymi pracownikami. Portal TMA oferuje możliwość przechowywania danych wnioskodawców (na podstawie wzajemnej zgody) w Puli Talentów (Talent Pool). Dzięki niej możesz szukać odpowiedniego talentu w dowolnym momencie. Rekrutacja staje się zatem znacznie skuteczniejsza i tańsza.

Filozofia TMA

Wszyscy ludzie są utalentowani i zawsze coś ich nakręca, poza tym posiadają oni także pewne umiejętności i zdolności poznawcze (kognitywne). Osobiste preferencje i umiejętności czynią z każdego indywidualną jednostkę i w dużej mierze określają preferowane
(nieświadome) zachowania. Kiedy przy rekrutacji ludzi kierujesz się własnymi wymaganiami, osobistymi preferencjami jak i talentami, wtedy pracownicy dają z siebie wszystko, szybciej się uczą, zdobywają nowe umiejętności i są po prostu szczęśliwsi. Umożliwiając te procesy, ludzie połączą pracę ze swoimi naturalnymi talentami i umiejętnościami. Osiąganie świetnych wyników i zwiększanie wydajności staje się więc raczej formą zabawy
niż ciężką pracą.

Aplikacja Job Interview (rozmowa kwalifikacyjna)

Dzięki bezpłatnej aplikacji możesz natychmiast zostać profesjonalnym interviewerem przeprowadzającym najlepsze rozpowy rekrutacyjne.Aplikacja zawiera wszystkie pytania, które można zadać aplikantom w łatwy i zorganizowany sposób

Jak zastosować metodę TMA w procesie selekcji?

Pomyślne procesy wyboru TMA obejmują następujące kroki:

Utwórz profile

Zmień cele organizacyjne na obszary wynikowe i zadania, stwórz podstawowe profile kompetencji online. To określi odpowiedni poziom umiejętności behawioralnych dla danej roli lub funkcji, a pracownicy staną się bardziej skupieni i ukierunkowani w codziennej pracy.

Przystąp do oceny talentu TMA

 • Dowiedz się w jakim stopniu 22 tryby-motywy i 44 talenty opisują kandydata.
 • Poznaj poziom intelektualny i profesjonalny ludzi poprzez różne oceny zdolności poznawczych (kognitywnych) TMA: zdolności przestrzenne,
  lingwistyczne,numeryczne, techniczne, zdolności kontroli i / lub zdolności matematyczne.
 • Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Job Interview- Rozmowa o pracę, która pomoże Ci przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i rekrutacyjną
  na najwyższym poziomie. Ta aplikacja zawiera wszystkie możliwe pytania, które możesz zadać w łatwy i zorganizowany sposób.

Dopasowanie i (wstępna) selekcja

TMA oferuje wiele raportów typu matching (dopasowanie), dzięki którym można porównać, i dokonać (wstępnej) selekcji kandydatów:

 • Możesz przekonać się, czy kandydaci mają wystarczająco dużo talentów, aby zademonstrować nabyte kompetencje lub opanować je.
 • Możesz sprawdzić, w jakim stopniu kandydaci są zmotywowani do wdrożenia wymaganych kompetencji w oparciu o ich osobowość.
 • Możesz dowiedzieć się, jakim poziomem zdolności dysponuje aplikant.

Wywiad TMA (interview)

Rozpocznij rozmowę z kandydatem. Korzystaj z raportów TMA:

 • Rozmawiaj z kandydatem o jego talentach, doświadczeniu i czym jest zmotywowany.
 • Opcjonalnie: omów raporty zdolności poznawczych (kognitywnych) i sprawdź, czy kandydat posiada wymagane zdolności poznawcze.