Reintegracja

Ludzie wykonują swoje obowiązki najlepiej wtedy, kiedy mogą posłużyć się w pracy swoimi talentami.

Znajdź nową pracę na podstawie naturalnych umiejętności i kompetencji.

Każda organizacja chce, aby jej pracownicy w dostarczaniu zadań i wykonywaniu pracy kierowali się wartością dodaną. Metoda TMA daje Tobie możliwość poznać filozofię i zapewnia narzędzia online, które umożliwiają organizacjom rozwiązywanie problemów związanych z nieobecnością i reintegracją.

Filozofia TMA

Jeśli pracownik przez dłuższy czas był nieobecny w pracy, to w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest wzajemna współpraca w celu lepszego zrozumienia problemów związanych z jego nieobecnością. Na podstawie umiejętności i ograniczeń osób nieobecnych można dowiedzieć się, jakie zadania będą odpowiednie dla pracownika i organizacji. Szansa skutecznej reintegracji jest większa, jeśli istnieje pozytywne dopasowanie indywidualnych potrzeb, talentów, umiejętności i potrzeb organizacji oraz okoliczności.

Reintegracja z instrumentami TMA

Reintegracja ludzi po długotrwałej nieobecności nie jest łatwym zadaniem. Wymaga ona głębszego zrozumienia zdolności osoby i zaistniałych okoliczności w związku z pracą. Podczas procesu reintegracji warto posiąść obiektywne informacje o umiejętnościach, zdolnościach poznawczych i poziomie umiejętności. Bez odpowiednich informacji dokonuje się błędnych wyborów co prowadzić może do ponoszenia wysokich kosztów.

Podczas reintegracji łatwo można uzyskać wgląd w projekt i pracować nad odpowiednim rozwiązaniem:

  • Jakie obowiązki i kompetencje zawodowe są ważne?
  • Co charakteryzuje warunki pracy i warunki socjalne?
  • Jakie są potrzeby, talenty i umiejętności osoby?
  • Jakie są ograniczenia zdrowotne osoby?
  • Jaki jest potencjał danej osoby?

Jak skutecznie zastosować metodę TMA?

Aby skutecznie zrealizować proces reintegracji, wykonaj następujące czynności:

  • Utwórz profile funkcji i kompetencji: utwórz profil, w którym opisujesz podstawowe umiejętności behawioralne roli lub funkcji.
  • Analizuj talenty: pomiary psychometryczne pomogą ustalić w jakim stopniu 22 motywacje i 44 talenty odnoszą się do osoby. Poznasz dzięki temu ich mocne strony i motywacje.
  • Dopasowanie: dzięki raportom TMA można dopasowywać talenty do odpowiedniego profilu: sprawdzić, ile talentów kandydata odpowiada umiejętnościom wymaganym do roli lub funkcji.
  • Reintegracja: jeśli talenty kandydata i ich rola / funkcja są wystarczające, to możesz zacząć od ponownej integracji. Jeśli dopasowanie jest niewystarczające, to możesz dostosować rolę lub funkcję.
  • Mobilność: jeśli dana osoba chce lub musi orientować się w innej funkcji to instrumenty TMA jej w tym pomogą.

Bezpośredni kontakt

Hein Piller
Hein Piller Manager Business Development TMA
030-2670444
info@tmamethod.com