Mobilność

Właściwe wybory zawodowe wymagają odkrycia w sobie swoich
talentów.

BEZPŁATNE DEMO

Zrób krok w kierunku pracy, która najbardziej Ci odpowiada

Metoda TMA opiera się na założeniu, że ludzie pracują najlepiej i są najbardziej zaangażowani, jeśli wykonują pracę, która jest bliska ich naturalnym motywacjom, talentom i kompetencjom. Jeśli twoi kandydaci naprawdę o tym wiedzą, to lepiej rozumieją, dlaczego są albo szczęśliwi albo niezadowoleni ze swojej pracy. Ludzie zwykle rozumieją związek między produktywnością w pracy z jednej strony, a własnymi motywacjami i talentami, z drugiej. W praktyce widać, że ludzie, którzy mają wiedzę na temat swoich talentów, są bardziej mobilni w pracy. Łatwiej przychodzi im zmiana posady, lub podjęcie się innego zadania, jeśli praca lub zadanie nie jest już skorelowana z osobistymi preferencjami. W ten sposób przejawia się inspirująca moc zrozumienia własnych motywacji/ talentów w połączeniu z ludzkim pragnieniem wykonywania sensownej i odpowiedniej pracy. Zgodnie z filozofią TMA jest to dobra wiadomość dla pracodawców i pracowników, ponieważ zrozumienie własnych umiejętności/ talentów przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej ludzi i organizacji oraz zwiększenia poziomu ogólnego zadowolenia.

Mobilność zaczyna się od głębszego zrozumienia własnych umiejętności i talentów

Filozofia metody TMA mówi o tym, że zrozumienie własnych zachowań i talentów jest pierwszym, ważnym krokiem w kierunku zdrowej mobilności człowieka. Zrozumienie własnych popędów i talentów pomaga ludziom wybrać tę drogę kariery, która im odpowiada. Nawet w przypadku rezygnacji lub odejścia ważna jest znajomość własnych zachowań i talentów. Ci, którzy znają siebie, dokonują lepszych wyborów i szybciej znajdują właściwą pracę. Opierając się na tej filozofii, metoda TMA wspiera i uczy rozumieć pracowników i organizacje za pomocą zestawu praktycznych narzędzi online.

Narzędzia online dotyczące wyzwań związanych z mobilnością

Metoda TMA oferuje narzędzia online i niektóre narzędzia, które mogą odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące mobilności:

  • Jeśli chcesz sprawdzić, czy kwestia mobilności znajduje się w porządku obrad: możesz zbadać, czy motywacje / talenty osoby (nadal) odpowiadają aktualnemu stanowisku pracy / pozycji / roli.
  • W przypadku zmiany funkcji / zadania / roli: czy dana osoba nadal będzie pasowała do zmienionej pozycji lub czy występuje problem z mobilnością?
  • Pytanie o karierę: jakie zawody / funkcje / role pasują do zdolności, talentów, umiejętności osoby?
  • Wyzwania, jakie niesie ze sobą outplacement: osoba opuszcza organizację na swoje życzenie lub zostaje zwolniona, lub też jest w trakcie poszukiwań odpowiedniego miejsca pracy.

Dlaczego konieczne jest zwiększenie mobilności w pracy?

Wraz z nadchodzącą dekadą przewidywane są wielkie zawirowania na rynku pracy. Wspomnimy o kilku tendencjach, które dało się już zauważyć lub dotknęły one większość organizacji i osób w naszym społeczeństwie:

  • Niektóre miejsca pracy znikną lub przejęte zostaną przez roboty/automaty
  • Pojawią się za to nowe miejsca pracy, które wymagać będą nowych kwalifikacji.
  • Rząd pracuje nad równością w wielu dziedzinach.
  • Długotrwałe zatrudnienie i eksperymenty z osobami pracującymi na własny rachunek są obecnie coraz częściej krytykowane, podczas gdy praca zdalna nabiera większego znaczenia
  • Brak wykwalifikowanych specjalistów, takich jak inżynierowie.
  • Nowa generacja pracowników woli współpracę w miejscach o nieformalnej i elastycznej polityce.