Cykl wywiadów z pracownikami

Zademonstruj innym to, że wyższy poziom rekrutacji poprzez zorganizowany dialog talentów jest zawsze możliwy

Strukturalna profesjonalizacja organizacji

Jednym z głównych pytań organizacji jest to, czy ludzie są w stanie i czy z chęcią działają w sposób profesjonalny w swojej pracy. Zachowanie ludzi może rzeczywiście wiele powiedzieć na temat sukcesu lub porażki organizacji, czy praca w zespole udaje się czy nie. Doskonałym sposobem na wzmocnienie profesjonalnego postępowania w zorganizowany sposób jest wdrożenie cyklu wywiadów/ interview HR z pracownikami. Podczas cyklu wywiadowczego menedżer przeprowadza z pracownikami rozmowę o wydajności i rozwoju kilka razy w roku. Metoda TMA oferuje filozofię i odpowiednie narzędzia online, które pozwalają organizacjom na zaprojektowanie całego cyklu wywiadów.

Spraw, aby cykl wywiadów stał się skuteczniejszy i sprawniejszy przy użyciu metody TMA

Motywowanie ludzi do zachowań profesjonalnych nie jest łatwym zadaniem. Ludzie (nieświadomie) zachowują się na swój sposób i czasami wyglądają tak, jakby utknęli w rutynie. Jeśli chcesz zachęcić ludzi do dalszego rozwoju, musisz najpierw stworzyć taki profil, który wskazuje drogę do profesjonalnego zachowania. Ponadto uzyskasz precyzyjne i obiektywne informacje o innych.

Jeśli nie masz wiarygodnych informacji na temat osób, takich jak ich talenty, motywacje, zdolności poznawcze i poziom umiejętności, to trudno będzie ułożyć odpowiedni plan rozwoju. Cykl wywiadów jest bardziej efektywny i łatwiejszy dzięki Metodzie TMA. Do Twojej dyspozycji jest też portal z narzędziami internetowymi dostępnymi 24 godziny na dobę:

 • Pełny model kompetencji online w prosty sposób dzieli role lub funkcje na wyraźne sekcje: obszary działania, wymagane umiejętności i kompetencje.

 • Narzędzia do oceny online, które dostarczają obiektywnych informacji o osobach lub grupach (umiejętności, motywacje, zdolność uczenia się, preferencje w zarządzaniu, poziom kompetencji).

 • Raporty rozwojowe, które dostarczają wiedzy na temat możliwości rozwijania niezbędnych umiejętności.

 • Proste dashboardy dla kadry kierowniczej, które pomagają uzyskać obiektywny wgląd w motywacje i talenty poszczególnych pracowników, mogące przyczynić się do rozwoju osobistego i wzrostu wydajności.

 • Analizy HR: raporty zespołu lub organizacji, które pozwalają sprawdzić, czy organizacja jest wspierana przez pracowników ich talentem i umiejętnościami.

 • HR analytics: team or organization reports that let you see if the course of the organization is supported by talents and skills of your employees.

Doradztwo

Za pomocą Metody TMA można samodzielnie wdrożyć cykl wywiadów z HR. TMA oferuje rozwiązania obejmujące samoobsługę i współtworzenie. Oferujemy specjalistyczne wsparcie w kształtowaniu i realizowaniu cyklów wywiadów.

Współtworzenie może obejmować następujące etapy:

 • Tworzenie lub aktualizowanie profili zadań lub kompetencji.
 • Projektowanie i wdrażanie cyklu wywiadów.
 • Sporządzenie analiz TMA przez specjalistów TMA.

Stosowanie metody TMA w cyklu wywiadów HR

Użyj poniższych wskazówek w celu przeprowadzenia udanego cyklu rozmów z TMA:

 • Utwórz lub aktualizuj profile: utwórz profile funkcji/zawodu lub kompetencji z modelu kompetencji TMA online (dołączone do przykładów behawioralnych), które pomogą Ci opisać podstawowe umiejętności behawioralne związane z funkcją lub rolą.

 • Analizuj talenty: pomiary psychometryczne pomogą ustalić w jakim stopniu 22 motywacje i 44 talenty odnoszą się do osoby. Poznasz dzięki temu ich mocne strony i motywacje.

 • Zmierz poziom kompetencji: mierzenie poziomu zarządzania kompetencjami w oparciu o opinie od osoby centralnej i różnych zainteresowanych stron.

 • Rozwijaj kompetencje: dzięki dashboardom przedstawiającym wartości talentów i trybów możesz szybko namierzyć obszary, w których warto podjąć wysiłki w celu zaangażowania się w działania związane z rozwojem. Metoda TMA wspiera Cię również poprzez porady coacha rozwojowego oraz poprzez PDP.

 • Ponownie pomiary poziomu kompetencji: zmierz stopień zarządzania kompetencjami w oparciu o opinie od osoby centralnej i różnych zainteresowanych stron. Pomoże to odkryć wpływ działań rozwojowych.