Lepsze decyzje dotyczące zasobów ludzkich dzięki informacjom TMA

Każda organizacja musi być w stanie odpowiednio reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Wymaga to dogłębnego zrozumienia kompetencji większości pracowników i życzeń zawodowych. Dokonaj przeglądu talentów organizacji na podstawie wiarygodnych danych psychometrycznych za pomocą TMA Analytics.

TMA Analytics zapewnia wartość dodaną następującym strategicznym problemom HR:

  • Czy optymalnie wykorzystujemy nasze talenty w związku z wyzwaniami organizacji? Jak możemy szybko i skutecznie wybrać odpowiednich ludzi?
  • W jaki sposób najlepiej wykorzystujemy różnorodność obecnego zespołu?
  • Czy możemy rozwijać dostępnych pracowników lub czy rekrutujemy nowych pracowników?
  • Czy mamy już nowe pokolenie osób o wysokim potencjale i kadrę kierowniczą w naszej organizacji?

Portal TMA: doskonała podstawa planowania personelu

Przy zakupie TMA, wszystkie dane osobowe są chronione i są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Ułatwia to podejmowania strategicznych decyzji HR w organizacji, dzięki czemu można szybko reagować na zmiany na rynku.

Analityka HR

Wgląd w zespół
Każda organizacja musi mieć możliwość odpowiedniej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Wymaga to zrozumienia wszystkich pracowników, co umożliwi szybką i proaktywną zmianę. Dzięki TMA Analytics możesz przeglądać organizacje w oparciu o rzetelne dane psychometryczne.

Porównywanie grup
Oceny jakościowe wymagają porównania między grupami. Jakie kompetencje dokładnie różnicują obecnie grupy? Gdzie leżą pułapki i szanse danej grupy? Zobacz tutaj ogólny przykład raportu i raport koncentrujący się na kompetencjach tutaj.

Jakościowa i obiektywna ocena za pomocą TMA Analytics:

  • Szybki wgląd w to, jaka praca pasuje do określonych osób, w odniesieniu do wyzwań stojących przed organizacją.

  • Szybkie skanowanie jakości zespołu w oparciu o dopasowanie profilu do talentów zespołu.

  • Szybkie sprawdzanie scenariuszy kadrowych pod kątem doboru w oparciu o talenty, dyski i zdolności poznawcze.

  • Skuteczne i natychmiastowe reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

  • Podejmowanie lepszych strategicznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich w związku z dostępnością danych z oceny psychometrycznej.

Bezpośredni kontakt?

Andre Blom
Andre BlomCEO TMA Method international
info@tmamethod.com
030-2670444