Ocena Talentów TMA

Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami.

ŚCIĄGNIJ PRÓBKĘ RAPORTU

Ocena Talentów TMA

Ocena Talentów TMA

Jednym z głównych narzędzi Metody TMA jest ocena talentów. Ocena talentów w
szczegółowy sposób opisuje motywacje i talenty ludzi, mówi też o tym, w jakich obszarach człowiek kieruje się swoimi zdolnościami.

Kandydaci biorą udział w ocenie TMA, która bada ich 22 motywy, 44 talenty i 53 kompetencji online. Ocena talentów TMA odznacza się pozytywnym
podejściem, nie ma na celu osądzania i zapewnia głęboki wgląd w osobowość ludzi. Dashboardy i raporty dostarczają informacji o talencie ludzi i są
skomponowane w sposób zorientowany na rozwój. Ponadto firma TMA doradza w zakresie idealnego środowiska pracy, stylu uczenia się i rozwoju oraz zdolności do kompetencji.

Przegląd talentów

Przegląd talentów pokazuje wszystkie talenty i motywacje twojego kandydata.
Tma-170-New-6948-Polish

Przegląd potencjału

Tu mowa jest o potencjale rozwojowym zespołu dla ponad czterdziestu kompetencji.
Tma-170-New-6948-Polish

Radar TMA

W Radarze TMA wszystkie talenty są wyświetlane graficznie.
Tma-170-New-6948-Polish

Opis osobowości

Podsumowanie najbardziej najważniejszych motywów twojego kandydata.
Tma-170-New-6948-Polish

Porady dotyczące rozwoju

Każda osoba zdobywa informacje i uczy się na swój własny sposób, a dzięki doradztwu rozwojowemu TMA, kandydaci otrzymują porady, jak najlepiej mogą się oni dalej rozwijać.
Tma-170-New-6948-Polish

Porady komunikacyjne

Uzyskaj osobistą poradę na temat najlepszego sposobu komunikacji z kandydatem.
Tma-170-New-6948-Polish

Niepreferowany styl komunikacji

Opierając się na ocenie talentów TMA, od razu dostrzerzesz, jak nie komunikować się z kandydatem
Tma-170-New-6948-Polish

Porady dotycząca dopasowania

Na podstawie oceny talentów możesz dopasować kandydatów do profili. Sprawdź, w jakim stopniu kandydat pasuje do profilu na podstawie jego / jej talentów.
Tma-170-New-6948-Polish

Matryca wydajności

Matryca ta łączy ocenę talentów z feedbackiem 360 stopni. Dostrzeżesz zarówno sposób, w jaki kandydat uczy się, jak i faktyczny poziom rozwinięcia danych kompetencji.
TMA-PerformanceMatrix-6948-Polish

Oceny talentów TMA można wykorzystać na wiele sposobów

Ocena talentów TMA jest odpowiednia dla różnych typów profesjonalistów

Jakie są moje największe talenty? Jakie są moje osobiste preferencje i jakie mam zdolności? Czego mogę się nauczyć? Dzięki ocenie talentów pracownicy uzyskują wiele informacji o sobie. Ocena ta jest sporządzona w formie raportu, który napisany jest w pozytywny sposób. Dzięki informacjom o talencie pracownicy mogą łatwiej dyskutować o swojej pracy z menedżerem: co działa dobrze, co można poprawić oraz jakie są perspektywy rozwoju osobistego? TMA zakłada, że ludzie pracują najlepiej, łatwiej przyswajają naukę i są najbardziej zmotywowani, kiedy robią to, co jest zgodne z ich talentami. Dzięki ocenie talentów TMA, zgodność pracy z talentami staje się widoczna.

Pracownicy mogą wykorzystać informacje o talencie, aby zastanowić się nad swoimi przyszłymi zadaniami: co jest dla nich dobre, a czego lepiej unikać. Ocena talentu może zostać wdrożona w zespołach w celu lepszego podziału pracy między członków zespołu na podstawie ich talentów.

Dla menedżerów ważną zaletą oceny talentów jest możliwość lepszego poznania swoich pracowników. Informacje o talencie można wykorzystać w dialogu z poszczególnymi pracownikami lub całym zespołem. Ocena talentów TMA odpowie na pytania:

  • Jakie są najlepsze perspektywy rozwoju pracownika? Co nie rokuje dobrze?
  • Jaką pracę wykona i jaką rolę może odegrać najlepiej pewna osoba w zespole a o co nie powinienem go lepiej prosić?
  • Jak mogę rozwinąć pracownika, aby posiadł umiejętności na wyższym poziomie?
  • Jak mogę w najlepszy sposób kontrolować mój zespół, zależnie od ich potrzeb i czego nie powinienem robić?
  • Jakie są strategie rozwiązania problemów, które można z powodzeniem zastosować w zespole a jakie rozwiązania są nieefektywne?
  • W jaki sposób upewnić się, że ludzie z zespołu rozumieją się i dobrze ze sobą współpracują?

HR (Human Resource Departments) może wykorzystać informacje o talencie, aby wspierać menedżerów w zarządzaniu osobami i zespołami. Na przykład HR jest w stanie dostrzec, jakie są główne preferencje behawioralne zespołu. Na tej podstawie HR może podejmować konkretniejsze interwencje w celu zapewnienia, że zespół jest kontrolowany w odpowiedni sposób. HR może również szukać pracowników do wykonywania pewnych funkcji, ról i / lub projektów opartych na talentach.

Idea poszukiwania osób opartego na ich wiedzy i umiejętnościach staje się mniej istotna w dzisiejszym, szybkim tempie życia. W dobie pośpiechu i rozwoju coraz częściej i bardziej potrzebujemy ludzi utalentowanych i zmotywowanych do różnych zadań i projektów, ludzi, którzy szybko osiągną wysoki poziom umiejętności dzięki coachingowi w pracy i pomocy online. Funkcja dopasowania, czyli „TMA Matching” umożliwia HR sprawdzenie stopnia, w jakim talenty są dopasowane do umiejętności lub kompetencji. HR może monitorować związek między zadaniami zespołu a talentami członków zespołu. Jeśli różnica jest zbyt duża, jest to dobry moment, w którym należałoby podjąć kroki ku zmianom!

Rekrutujący mogą wykorzystać ocenę talentu TMA w celu wstępnego wyboru kandydatów. Pozwól, aby kandydaci przeprowadzili ocenę talentu online podczas procesu rekrutacji a natychmiast stanie się jasne, w jakim stopniu talenty kandydata odpowiadają profilowi zatrudnienia. Ponadto rekrutujący mogą wykorzystać analizę talentów, aby uzyskać dogłębną wiedzę na temat kandydata. TMA zapewnia przegląd talentów, wywiady, idealne warunki pracy i kompleksowe dopasowanie do profilu pracy.

Trener ma do czynienia z wieloma rodzajami pytań pochodzącymi od kandydatów. Zawsze ważna jest wiedza, co kieruje kandydatami i jakie są ich talenty. Informacje o talentach TMA stanowią cenne informacje dla każdego trenera, który rozpocznie program coachingowy.

Ocena Talentów TMA

Ludzie są najbardziej zmotywowani, efektywni i odnoszą sukcesy w pracy, kiedy mogą wykazać się w niej swoimi zdolnościami. Jednym z głównych narzędzi Metody TMA jest ocena talentów. Ocena talentów w szczegółowy sposób opisuje motywacje i uzdolnienia ludzi. Wykazuje również, w jakich obszarach osoba może działać w najbardziej zmotywowany sposób, kierując się przy tym talentem.

Radar TMA

Gra talentów TMA

Gra talentów TMA to gra typu management, która udziela kompleksowych odpowiedzi na takie pytania jak: jakie mam talenty? Jakich talentów mogę być świadom? Gdzie znajdujemy się jako zespół? Jak lepiej wykorzystać możliwości członków zespołu?
Download in the App Store
Google Play
TMA Talent Game