Ocena zdolności poznawczych TMA

Szybki i efektywny pomiar zdolności kognitywnych kandydatów.

Demo

Ocena zdolności poznawczych

Zdolności poznawcze są ważne w pracy. Ocena zdolności poznawczych online metody TMA zapewnia dobry wgląd także w poziom intelektualny kandydata. Wyniki oceny tych zdolności są porównywane ze standardowymi grupami na poziomie średnim i wyższym.

Wyobraźnia przestrzenna

Ocena “Wyobraźni przestrzennej” składa się z piętnastu pytań. W tej ocenie podane zostaną sekwencje logiczna, zadaniem kandydata jest zidentyfikowanie tej logiki. Kandydat musi ustalić w zależności od pytania, czy figura w miejscu znaku zapytania logicznie należy lub nie należy do serii.

Umiejętności liczbowe

Ocena “Numerycznego postrzegania” składa się z 26 serii liczb, które są rozmieszczone według pewnego porządku numerycznego. Kandydat powinien określić ten wzorzec przez dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Czasami dwa lub więcej obliczeń są wykorzystywane w serii jednocześnie. Seria musi być kontynuowana z jednym numerem. Kandydat musi odpowiedzieć na każde pytanie. Ocena ta odnosi się zarówno do “płynnej”, jak i skrystalizowanej inteligencji. Ocena ma wartość predykcyjną dla działań, w których niezmiernie ważne są liczby, myślenie abstrakcyjne i umiejętności analityczne. Ocena stworzona jest przede wszystkim z myślą o czynnościach, w których obecne są badania, analizy lub szczególna polityka i zasady.

Zdolności lingwistyczne

Ocena “Zdolności lingwistycznych” składa się z dwudziestu pytań. W tej ocenie, w każdym pytaniu podane zostaną dwa słowa, które odnoszą się do siebie według pewnej logiki. Chodzi o tzw. analogie językowe. W analogiach językowych mowa jest o zdolności kandydata do zrozumienia języka, poprawnego posługiwania się nim i umiejętności logicznego rozumowania. Doszukiwanie się analogii pod presją czasu jest wskaźnikiem posługiwania się logiką w języku. Bogate słownictwo odgrywa ważną rolę w tej ocenie, ale ze względu na to, że trudność jej nie jest wielka, nawet ci kandydaci z nieco uboższym zasobem słów mogą dostrzec sekwencję logiczną i znaleźć właściwą odpowiedź. Ta ocena ma wartość predykcyjną zwłaszcza dla działań, w których myślenie abstrakcyjne i rozwiązywanie problemów analitycznych mają dużą wartość.

Zdolności techniczne

Ocena “Zdolności technicznych” składa się z piętnastu pytań i mierzy stopień, w jakim kandydat jest w stanie rozwiązać problemy techniczne, lub te wymagające umiejętności manualnych pod presją czasu. Ta ocena jest przeznaczona do badania technicznych zainteresowań.

Liczenie

Danych jest 39 problemów – zadań matematycznych i pięć alternatywnych odpowiedzi na każdy z nich. Zadania obejmują dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie. Szybkość ma duże znaczenie w tej ocenie. Problemy matematyczne są na początku łatwe i stopniowo zwiększa się ich trudności. Po pierwsze, ocena mierzy współzależności matematyczne z jednej strony i zdolność do radzenia sobie z liczbami z drugiej strony. Ta ocena jest szczególnie ważna dla pracujących z liczbami. Nacisk położony jest tu na dokładność

Kontrolowanie

Ocena “Kontrolowania” to 100 par przypadkowych kombinacji liter i cyfr (LSDDPASD – LSDPPASD). Kandydat musi wskazać, czy kombinacje na początku i w środku są takie same. Kandydaci mają na to cztery minuty. Ocena mierzy dokładność, a zwłaszcza precyzję wykonywania pracy pod presją czasu.

Bezpośredni kontakt

Manon Jansen, MSc
Manon Jansen, MSc mgr Business Developer / Psycholog
info@tmamethod.com
030-2670444