TMA Talentenanalyse2018-09-04T10:23:34+00:00

TMA Talentenanalyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol als ze werk doen dat echt bij hen past

TMA Talentenanalyse gebruiken

Een van de belangrijkste instrumenten van de TMA Methode is de TMA Talentenanalyse. De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten van mensen in kaart. En daarbij geeft het inzicht op welke werkgebieden een persoon het meest gemotiveerd en talentvol kan functioneren.

Kandidaten maken online een TMA Talentenanalyse waarmee tevens 53 competenties worden gemeten. Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De dashboards en rapportages geven informatie over de talenten van mensen en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties. Samen met de TMA Beroepskeuze analyses en Career Coach wordt inzage gegeven in de beste werkomgeving en beschikbare vacatures voor uw kandidaat.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van TMA talenteninformatie. U kunt natuurlijk hier een voorbeeldrapportage downloaden of een voorbeeld van het TMA Talenten en Competentiepaspoort. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met voorbeeldrapporten.

Talentenoverzicht

In het talentenoverzicht ziet u de drijfveren en talenten van uw kandidaat.
Tma-170-New-6948-Nederlands

Potentieeloverzicht

Het potentieeloverzicht toont per persoon de ontwikkelbaarheid van alle TMA competenties.
Tma-170-New-6948-Nederlands

TMA Radar

TMA Radar, in een overzicht alle talenten grafisch weergegeven.
Tma-170-New-6948-Nederlands

Beschrijving van de persoonlijkheid

Een talentgerichte samenvatting van de opvallende drijfveren van de kandidaat
Tma-170-New-6948-Nederlands

Ontwikkeladvies

Elk mens leert op zijn eigen wijze en via het ontwikkeladvies krijgen mensen advies over de manier waarop ze zich het beste kunnen ontwikkelen.
Tma-170-New-6948-Nederlands

Communicatie advies

U krijgt advies over effectieve communicatie.
Tma-170-New-6948-Nederlands

Te vemijden communicatie

Op basis van de talentenanalyse kunt u direct zien hoe “niet” te communiceren met uw kandidaat
Tma-170-New-6948-Nederlands

Matchadvies

Op basis van de talentenanalyse kunt u mensen matchen met profielen. U ziet direct in welke mate een persoon op basis van zijn talenten past bij een profiel.
Tma-170-New-6948-Nederlands

Performance matrix

De Performance matrix combineert data uit de talentenanalyse met 360 graden feedback. U ziet zowel de aanleg voor een competentie als het daadwerkelijke competentieniveau.
TMA-PerformanceMatrix-6948-Deutsch

De TMA Talentenanalyse wordt als volgt toegepast

De TMA Talentenanalyse is geschikt voor verschillende soorten professionals

Medewerkers krijgen via de talentenanalyse veel informatie over zichzelf: wat zijn mijn toptalenten, waar liggen mijn persoonlijke voorkeuren en wat kan ik makkelijk leren. En allemaal op een positieve manier beschreven zodat mensen zich niet snel miskend voelen. Met de talentinformatie kunnen medewerkers met hun leidinggevende makkelijker een gesprek voeren over het werk: wat gaat er goed en minder goed en wat zijn kansrijke acties voor persoonlijke ontwikkeling. TMA gaat ervan uit dat mensen het beste functioneren, het makkelijkst leren en het meest gemotiveerd zijn als ze werk doen dat dicht bij hun talenten ligt. De afstemming tussen werk en talenten wordt met de talentenanalyse een stuk makkelijker.

Medewerkers kunnen het talentenanalyse ook gebruiken om na te denken over toekomstig werk: wat past wel bij ze en wat vooral niet. U kunt het gebruiken in teamverband om het werk beter onderling te verdelen op basis van elkaars talenten.

Managers kunnen de talentenanalyse gebruiken om hun mensen beter te leren kennen. Je kunt met de talentinformatie een dialoog aangaan met individuele medewerkers of met het hele team. De onderstaande vragen kunnen moeiteloos worden ingevuld met de informatie uit de TMA Talentenanalyse:

  • Wat zijn kansrijke ontwikkelmogelijkheden van de medewerker en wat niet?
  • Welk werk en welke rol kan iemand in het team het beste invullen en wat moet je niet van hem vragen?
  • Hoe kan ik een medewerker coachen om competenties op een hoger niveau te krijgen?
  • Hoe kan ik mijn team het beste aansturen op basis van hun behoeften en wat moet ik vooral laten?
  • Wat zijn oplossingsstrategieën die het team succesvol kan gebruiken en welke oplossingsmanieren zijn niet productief?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen in het team elkaar beter begrijpen en meer gaan samenwerken?
HR kan de talenteninformatie goed gebruiken om managers te helpen bij het aansturen van individuen en teams. HR kan bijvoorbeeld zien wat de dominante gedragsvoorkeuren van een team is. Op basis van deze informatie kan HR genuanceerde interventies doen die ervoor zorgen dat het team op een passende manier wordt aangestuurd. HR kan voor de bemensing van functies, rollen en/of projecten ook zoeken op basis van talent.

In de huidige snelle wereld past het steeds minder om geschikte mensen te zoeken op basis van kennis en kunde. In onze ‘agile world’ wordt het steeds noodzakelijker om voor taken en projecten talentvolle en gedreven mensen te vinden die snel op een goed vaardigheidsniveau gebracht kunnen worden via coaching on the job en online ondersteuning. Er is tevens een matchfunctie waarin HR kan zien in welke mate iemands talenten matchen met een competentie of competentieprofiel.

Tot slot kan HR ook monitoren hoe de relatie is tussen de teamopdracht en de talenten van de teamleden. Als het verschil tussen teamopdracht en talenten te groot is, dan is dat een uitstekend startpunt om via een dialoog met het team in actie te komen.

Recruiters kunnen de TMA Talentenanalyse gebruiken voor preselectie van kandidaten. Laat kandidaten in de sollicitatieprocedure een talentenanalyse online invullen.  Het is dan direct inzichtelijk in welke mate de talenten van de kandidaat passen bij het vacatureprofiel. Daarnaast kunnen recruiters de talentenanalyse gebruiken om diepgaand kennis te maken met een sollicitant. TMA biedt een overzicht van talenten, interviewvragen, ideale werkomgeving en uitgebreide matching met het vacatureprofiel.
Een coach heeft te maken met vele soorten vraagstukken van kandidaten. Daarbij is het altijd belangrijk om te weten welke drijfveren de kandidaat heeft en wat zijn talenten zijn. De TMA talentinformatie biedt voor iedere coach goede startinformatie om een ‘talent based’ coachtraject te starten.

TMA Talentenanalyse samengevat

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse uw kandidaat centraal en op de troon die hem past. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken. Download een voorbeeldrapport,
of de uitleg in A4.

De TMA Radar

TMA Talentgame

De TMA Talent Game is een managementgame die op een laagdrempelige manier antwoorden biedt op vragen als: welke talenten heb ik, welke talenten kan ik bewuster inzetten, waar zijn wij als team goed in en hoe kunnen we de kwaliteiten van teamleden beter inzetten?
Download in de App Store
Google Play