Business partners

TMA heeft een uitgebreid partnernetwerk met ervaren experts die HR-vraagstukken kunnen oplossen in combinatie met de TMA methode.

Raet

1000 medewerkers, 50 jaar ervaring, 1,7 miljoen medewerkers die dagelijks gebruikmaken van onze software, 1,3 miljoen uitkeringen per maand, meer dan 10.000 klanten in Nederland. Dat is Raet in een paar getallen. Inmiddels is Raet, onder meer als grondlegger van HR cloud software, uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de HR-sector en de Uitkering Excasso sector op de Nederlandse markt. En een opkomende speler in de internationale markt.

Acerta

De kracht van mensen, daar staat Acerta voor. Acerta is de hr-partner voor: starters, zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers, kmo’s en ondernemingen. Daarnaast heeft Acerta intensieve partnerships met boekhouders en accountants en beschikt de organisatie over een uitzonderlijke expertise in een aantal sectoren: overheidsdiensten, social profit, de land-en tuinbouwsector, de transportsector en de havengemeenschap.

Bonte Bij

Bonte Bij is een veelkleurig no-nonsense bedrijf, gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van Organisatieverandering, Human Resource Management, e-HRM en Talentmanagement. Van concept tot implementatie, door praktisch denken en doen, vindt Bonte Bij oplossingen voor complexe vraagstukken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle betrokkenen in de organisatie. Bonte Bij is ervaren, creatief en combineert een mensgerichte aanpak met het boeken van resultaten.

Lees meer
Lees meer
Lees meer

Eiffel

Eiffel werkt primair voor opdrachtgevers met juridische, financiële en procesmatige uitdagingen. Dit doen ze via het inzetten van interim-professionals en het bieden van integrale oplossingen. De ervaring en expertise uit allerlei vakgebieden en branches zorgt dat Eiffel snel de kansen ziet voor klanten. En, totaal ongebruikelijk in de sector, daar zet Eiffel garanties op.

Giraffe HR

Giraffe HR ondersteunt organisaties bij vraagstukken op het gebied van Leiderschap, Mobiliteit, Loopbaan, Talentmanagement, Competentiemanagement, Teamontwikkeling en Organisatieontwikkeling. Bijvoorbeeld: begeleiding bij het werken met competentieprofielen; certificering TMA Methode, om er zelf mee te kunnen werken; inrichten TMA portal, om zelf te beheren.

Priman

Priman helpt bedrijven succesvoller te worden door ze meer te laten sturen op de talenten en intrinsieke motivatie van medewerkers. Priman richt zich op talent performance: het inzichtelijk, voorspelbaar en meetbaar maken van gedrag als basisingrediënt van een team en persoonlijke productiviteit.

Lees meer
Lees meer
Lees meer

Met David

Met David is een organisatiepartner voor Human Capital Development, gespecialiseerd in de ontwikkeling van talenten van mens en organisatie. Met diensten als werving & selectie, assessments, organisatieadvies en coaching bieden zij het totale scala op het gebied van in-, door- en uitstroom.

Human Mobility Group

HMG streeft ernaar op een maatschappelijk verantwoorde wijze een bijzondere bijdrage te leveren aan het verbeteren van de performance van organisaties en medewerkers in het bijzonder. Het is de ambitie van HMG om mensen in organisaties hulpmiddelen en inzichten te geven, zodat ze hun talenten (verder) kunnen ontwikkelen en ze hun potentieel inzetten daar waar ze maximaal kunnen renderen voor de organisatie.

TriamFloat

De dienstverlening van TriamFloat is onder te verdelen in drie verschillende expertisegebieden:

  • Het ontwerpen en ontwikkelen van leertrajecten, traineeships en talentontwikkelprogramma’s.
  • Het doen van onderzoek in relatie tot opleidingen en leerstrategieën.
  • Het geven van opleidings- en organisatieadviezen.
Lees meer
Lees meer
Lees meer

HDLG

De professionals van HDLG maken het realiseren van een gedragsverandering leuk én uitdagend. Of het nu gaat om een persoonlijke of bedrijfsbrede gedragsverandering; HDLG verandert gedrag duurzaam. Niet alleen door de competenties van mensen te ontwikkelen, maar ook door de andere belangrijke factoren die het gedrag beïnvloeden te benutten. Samen met HDLG realiseren klanten duidelijk meetbaar het gewenste resultaat.

De Leeuw Consult

De Leeuw Consult adviseert en begeleidt organisaties bij projecten op het gebied van bedrijfsdoorlichting, CATS functiewaardering, belonen, beoordelen en de invoering van competentiemanagement. Op basis van assessments wordt advies gegeven over persoonlijke geschiktheid, loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en respectievelijk de samenstelling en ontwikkeling van teams.

JOE

JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst en helpt mensen met leren en ontwikkelen. Dat kun je breed zien: JOE helpt de juiste mensen op de juiste plek te krijgen bij de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen. Gezien vanuit de werknemer en vanuit de werkgever.

Lees meer
Lees meer
Lees meer

Buro de Goede

Al sinds 2008 is Buro De Goede partner van de TMA Methode. Organisaties die de TMA Methode willen integreren in hun HR proces vinden in ons een sterke partner. Wij leiden TMA Professionals in uw organisatie op en adviseren u tijdens het implementatieproces. Ook commerciële partners die de TMA Methode aanbieden zijn bij Buro De Goede aan het juiste adres. Wij zijn uw sparringpartner wanneer u met de TMA methode uw dienstenaanbod wilt verdiepen en/of verbreden.

Slight Edge

The Slight Edge Advisory Group is een multidisciplinair adviesbureau waar meerdere professionals op deskundige en bedrijfsgerichte wijze ondersteuning bieden bij de aansturing en ontwikkeling van mens en organisatie. Daarbij wordt de binnen TSE aanwezige kennis, kunde en vaardigheden gebundeld.

Sobethu

Sobethu helpt bedrijven bij de aansturing van mens en organisatie. De kernactiviteiten van Sobethu zijn het ontwerpen en implementeren van leeroplossingen, competentieontwikkeling en management consulting.

Lees meer
Lees meer
Lees meer

TMA partnerprogramma

TMA gaat partnerschappen aan met ervaren HR consultancy professionals en organisaties. TMA partners kunnen een beroep doen op onze ervaring en expertise en rekenen op de voortdurende ontwikkeling en innovatie van de TMA Methode. Interesse om TMA partner te worden? Neem dan contact met ons op. We gaan graag het gesprek aan.

Onze klanten

We are proud of our partners, and only work with the very best.

Gesprekken worden betekenisvoller

Politie Nederland

Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA rapportage

OXXIO

Met TMA krijgen we snel een beeld van sollicitanten

Nunhems