Talentmanagement hos Toshiba

HR-managere der har arbejdet på en af Toshibas internationale filialer i mange år og er ansvarlige for HR-management deler deres erfaring med TMA. Managerne arbejder ikke kun med personalepolitik, interviews, rådgivning under sygemelding, jobsamtaler og introduktionspræsentationer men også rekrutterer og udvælger medarbejdere, justerer regler og håndterer opsigelser. Det er vigtigt at støtte og rådgive management og bestyrelse inden for HR-relaterede situationer.

Ifølge HR-managere var det nogle gange svært at udvælge den rigtige kandidat til en bestemt stilling. Beslutningerne der blev truffet under rekrutteringsprocessen var ikke altid rigtige. Som resultat deraf oplevede organisationen højere medarbejderopsigelse end forventet. Organisationen ville gerne blive bedre til at forstå kandidaters talenter og udviklingspotentiale. Det var derfor den lancerede samarbejde med Human Mobility Group og begyndte at anvende TMA-vurderinger under udvælgelsesprocessen. Sammen med Human Mobility Group har vi testet hvordan man skal anvende TMA-værktøjer som en del af ansøgningen og til vejledning af medarbejdere.

Managerne har siden brugt TMA-metoden til rekrutteringsprocedurer og vejeldning af 165 kandidater. En certificeret træning hos Human Mobility Group har hjulpet at bruge vurderingernes resultater ordentligt for at stille de rigtige spørgsmål under jobsamtale og har gjort det muligt at give medarbejdere nødvendig vejledning og støtte. TMA-analyser er siden blevet brugt regelmæssigt under det andet interview med kandidaten for at få et mere detaljeret og fuldendt billede af ansøgeren.

En af de største fordele ved at arbejde sammen med Human Mobility Group og deres TMA-certificering er at man kan stille mere konkrete spørgsmål i løbet af jobinterviewet og få bedre indsigt i ens personlighed. Det giver et mere detaljeret billede af kandidaten samt viser potentielle risici. Nu er det blevet meget nemmere at træffe beslutninger under udvælgelsen. Det sker ofte at man får et meget positivt indtryk af kandidaten i løbet af interviewet men vurderingen viser at resultaterne ikke passer til forventninger om jobbet.

Managerne har lært hvordan man læser og fortolker TMA-analyser på en korrekt made så de kan udregne risici. Det hjælper ikke kun i løbet af udvælgelsen men er også meget værdifuld for en manager fordi rapportens anbefalinger indikirer hvad man skal gøre med kandidatens specifikke kompetencer. Og man kan nu godt glemme de tvivl organisationen havde når den skulle træffe valg om en bestemt kandidat da TMA-analyser ikke indeholder konkrete konklusioner. I sidste ende resulterer det i bedre udvælgelse og lavere opsigelse.

“Takket være Human Mobility Group og TMA-certifikationstræning kan vi både få indsigt i ansøgeres og medarbejderes personlighed og give dem råd om rigtig vejlending og udvikling af medarbejdere på manager-niveauet. Vi har nu indsigt i potentielle risikoområder og kan derfor træffe bedre valg. Udover det kan vi sørge for en mere fokuseret og gennemtænkt management stil samt yde støtte til vores medarbejdere på et mere personligt plan.”

Karin de Jong – Toshiba Tec Holland