Folk udvikler sig hurtigere med udgangspunkt i deres talenter

Udvikling som process

Hvis du vil succesfuld medarbejderudvikling ved hjælp af TMA-metoden, skal du tage de følgende skridt:

Kompetencer, også kaldt adfærdsegenskaber, kan altid blive udviklet med udgangspunkt i naturlige talenter. Hvor nemt eller svært det er for kandidaten kommer an på hans attitude over for kompetencer som bygger på drivkræfter og talenter.

Kompetencer, også kaldt adfærdsegenskaber, kan altid blive udviklet med udgangspunkt i naturlige talenter. Hvor nemt eller svært det er for kandidaten kommer an på hans attitude over for kompetencer som bygger på drivkræfter og talenter.

Kompetencer manifesterer sig gennem eksplicit adfærd. Muligheder for kompetenceudvikling fastlægges af den adfærfd som associeres med en bestemt kompetence. Jo tættere denne adfærd er på naturlige talenter, jo større er chancerne for kompetenceudvikling, især når man har den rigtige motivation fra management og miljøet.

Man kan dog ikke påstå at en person med talenter kan beherske relevante kompetencer automatisk. Omgivelserne bliver en stærk begrænsende faktor. Kandidatens drivkræfter og talenter indikerer kun om kompetencen er nem eller svær at udvikle. Selve talenter betyder ikke at personen virkelig kan styre eller fremvise en kompetence og den associerede adfærd på en korrekt måde.

Forbindelsen mellem talenter og drivkrlfter på den ene side og kompetencer på den anden forklares af TMA-visionen omkring kompetence- og talentmanagement. Det er klart at man opnår bedre præstation gennem rigtig matchning mellem medarbejdere og organisationen når medarbejderes talenter bruges rigtigt. Fra talent til præstation!

Kompetencemanagement handler om at tale et klart kompetencesprog inden for organisationen og om at klargøre hvilken adfærd ønskes fra organisatorisk perspektiv. Hvis man viser den ønskede adfærd for en bestemt kompetence, udfører man nok opgaver (funktioner) ordentligt. Ved at udføre opgaver ordentligt, vil man opnå resultater som er påkrævet af funktionen. Hvis de fleste funktioner udføres succesfuldt, bliver afdelingens eller organisationens mål opnået. I så fald er der en stor chance for at strategi og mission bliver en succes.

Talentmanagement handler om at vurdere medarbejderes talenter og få det bedste ud af disse talenter. Vi anser talenter som positiv adfærd som stammer fra folks drivkræfter. Den (ubevidst) foretrukne adfærd stammer fra disse talenter og drivkræfter.

I TMA-metoden er der etableret et link mellem kompetencer og foretrukket adfærd som er resultatet af talenter. Organisatoriske mål kan opnås hvis medarbejdere gør deres arbejde ved at bruge deres naturlige talenter og kompetencer de har potentiale til og får energi fra. Som resulatet deraf finder medarbejdere deres arbejde mere spændende og sjovt hvilket fører til bedre præstation og større engagement. Dette er linket mellem kompetencemanagement og talentmanagement eller matchning mellem medarbejdere og organisationer.

TMA-talentspil

TMA-talentspillet giver omfattende svar på spørgsmål såsom: Hvilke talenter har vores team? Hvordan kan vi udvikle teammedlemmernes egenskaber på en bedre måde?

BESTIL SPIL
Download in the App Store
Google Play

Rådgivning

TMA har kvalitetsrådgivere og et omfattende partnernetværk bestående af erfarne eksperter som kan råde om arbejde med teamets talenter. Vil du lære mere om vores ydelser? Kontakt os gerne.