Er den rigtige leder villig til at rejse sig op?

Organisationer har brug for ledere som kan give retning og vise vej, for folk som har lyst til at lede, at coache og at administrere arbejdsgangen. Ifølge TMA-filosofien er det vigtigt at ledere behersker de rigtige talenter for at udføre sine pligter på et højt niveau. Talenter styrer talenter.

TMA-principper for talentbaseret ledelse

  • Organisatorisk kultur er rettet mod at tilpasse konkrete målsætninger til medarbejderes talenter, evner og motivation.

  • Udvælgelsesprocessen bygger på matchning mellem klart definerede profiler og menneskelige talenter, kundskaber, evner og viden.

  • Personlig udvikling fokuserer på at udvikle talent, ikke på at ”fikse” de manglende evner.

  • Ledere coacher på en talentorienteret måde og tager personens motivation og talenter i betragtning.

  • Ledere fører præstations- og vurderingssamtaler på en talentorienteret måde.

Er det muligt at udvikle lederevner?

Udvikling af lederevner er mulig for alle som behersker de rigtige talenter og kognitive evner. Ledere behøver ikke have udviklet alle deres lederevner på samme niveau. Ved at bruge TMA-analysen får du indsigt i (potentiale) lederes evner og kundskaber og på den måde kan arrangere den rigtige træning.

Trin for udvikling af lederevner

Ifølge TMA-filosofien er det vigtigt at ledelsen behersker drivkræfter og talenter for at udføre sine pligter ordentligt. Det er også vigtigt at ledelsen udvikler sig så meget som muligt med udgangspunkt i naturlig motivation og styrker. For effektiv udvikling af lederevner følg trinene nedenfor:

  • Opret profiler: ved hjælp af TMA-kompetencebiblioteket kan du oprette en lederprofil og beskrive lederens grundlæggende adfærdsegenskaber.
  • Analyser talenter: foretag en psykometrisk måling og find ud af hvor meget 22 drivkræfter, 44 talenter og 53 kompetencer passer til en bestemt kandidat. Du kan straks se hvor folks styrker og ømme punkter ligger og hvad motiverer dem naturligt.
  • Match personlige talenter med den oprettede profil: se hvor meget din kandidat passer til lederprofilen og hvilke områder kræver udvikling.
  • Styrk kompetencer: ved a bruge TMA-matchningrapporter kan du straks se hvor det er værd at starte udviklingsaktiviteter. TMA støtter dig med coaching- og udviklingsråd samt med en online PUP.

Rådgivning

Med TMA-metoden bringer du udvikling af lederevner til et højere niveau. TMA tilbyder løsninger fra self-service til co-creation. I co-creation tilbyder vi støtte gennem specialister som hjælper at udforme og implementere hele samtalecyklen.