Det er ikke altid nemt for folk at følge med organisatoriske forandringer

Hver organisation skal tilpasse sig forandrende omgivelser igen og igen. Mange organisationer må håndtere forandringsprocesser hvor man må justere strategi, målsætninger, strukturer og opgaver. Sådanne forandringer påvirker typisk medarbejderes arbejde og den krævede professionelle adfærd.

Det viser sig dog at ikke mange forandringsprogrammer bliver en succes fordi ikke alle kan følge med de krævede forandringer. Folk kan ikke bare følge med.

Hvis personlige interesser, behov eller talenter ikke helt passer til de forandrede strukturer, kan medarbejderes kompetenceniveauer og kognitive evner blive utilstrækkelige; i så fald virker forandringerne ikke. Undersøgelser viser at organisatoriske forandringers succes udgør mindre end 30%.

TMA-filosofi

”Alle mennesker har talent for noget!” Personlige præferencer, kompetencer og kundskaber blander forskelligt sammen i hver person. TMA-vurderinger får det afklaret for dig.

Når du udpeger folk med udgangspunkt i matchningen mellem de givne arbejdskrav og kandidatens talenter, tilføjer folk mere værdi, lærer hurtigere og er simpelthen mere glade.
Det eneste der skal til er at fremme processen, så medarbejdere går i gang med at lave de ting som passer til deres natur. Fin præstation og højere resultater er snarere en form for leg end hårdt arbejde.

Gør fornadringer nemmere og mere effektiv med TMA-metoden

At motivere folk til forandringer og at genfordele opgaver er ikke nemt. Hvis du mangler objektive oplysninger om folk, såsom deres talenter, drivkræfter, kognitive evner og kompetenceniveau, er det svært at træffe det rigtige valg. Og hurtigt trufne beslutninger koster ofte organisationer mange penge.

Gør forandringsprocessen nemmere og mere effektiv med TMA-portalen med online værktøjer som er til din rådighed 24 timer i døgnet:

  • Et komplet online kompetencebibliotek til hurtig fortolkning af din organisatoriske strategi til konkrete sektioner såsom resultatområder, de krævede kundskaber og de krævede kompetencer.
  • Online vurderingsværktøjer som giver objektiv information om enkelte personer eller grupper (talenter, drivkræfter, kognitive evner, læringsevner, præferencer i management, kompetenceniveau, etc.).
  • Matchningrapporter kan gøre det klart hvor meget kandidater passer til en ny funktion, manager eller organisatorisk kultur.
  • Udvilkingsrapporter som giver indsigt i muligheder for kompetenceudvikling samt yder praktisk hjælp til medarbejdere når de skal lære nye evner.
  • Enkle instrumentbrætter for ledelsen som hjælper at få objektiv indsigt i drivkræfter og talenter hos enkelte medarbejdere samt stimulere deres præstation.

Hvordan kan man justere TMA-metoden efter ledelsesskifte?

IOpnå succesfuld ledelsesskifte ved at tage de følgende skridt:

  • Opret og opdater profiler: opret funktions- og kompetenceprofiler ved at bruge TMA-kompetencebiblioteket (suppleret med adfærdseksempler på 4 forskellige niveauer) som vil hjælpe dig at beskrive væsentlige adfærdsevner for en funktion eller rolle.
  • Analyser talenter: foretag en psykometrisk måling og find ud af hvor meget 22 drivkræfter, 44 talenter og 53 kompetencer passer til dine kandidater. Du kan straks se hvor dine kandidaters styrker og ømme punkter ligger og hvad motiverer dem naturligt.
  • Mål kompetenceniveauet: mål kompetenceniveauet med udgangspunkt i feedback fra centralpersonen og forskellige interessenter.
  • Matchning: match kompetenceniveauet, personlige talenter og kognitive evner med en bestemt funktion eller kompetenceprofil.
  • Udvikl kompetencer: ved at bruge online instrumnetbrætter om evner og drivkræfter/ talenter kan du straks se hvor det er værd at starte udviklingsaktiviteter. TMA-metoden støtter dig også med coaching- og udviklingsråd samt en online personlig udviklingsplan (PUP).