Organisationens strukturerede udvikling

Et af de vigtigste spørgsmål for alle organisationer er om folk kan og vil agere ’professionelt’ på arbejdspladsen. Medarbejderes adfærd påvirker organisationens succes eller fiasko; afhængigt af om folk arbejder mere eller mindre effektivt sammen.

En god strategi for at styrke professionel adfærd på en struktureret måde er at implementere en HR-samtalecyklus. Under samtalecyklen fører manageren et par gange om året dialog med medarbejdere om deres præstation og udvikling. TMA-metoden tilbyder filosofi og relaterede online værktøjer som giver organisationer mulighed for at udarbejde deres egen samtalecyklus.

Gør samtalecyklus nemmere og mere effektiv med TMA-metoden

At motivere folk til professionel adfærd er ikke nemt. Folk har deres egen (ubevidst) foretrukket adfærd og virker nu og da som om de er fangede i deres daglige rutine.

Hvis du vil opfordre medarbejdere til videreudvikling, skal du først have en god profil som viser vejen til professionel adfærd. Udover det skal du have præcis og objektiv information om folk. Hvis du ikke har pålidelig information om folk såsom deres talenter, drivkræfter, kognitive evner og kompetenceniveau, er det svært at være på samme bølgelængde med dem og føre dem til en passende udviklingsplan.
Din samtalecyklus er nemmere og mere effektiv med TMA-portalen med online værktøjer som er tilgængelige 24 timer i døgnet:

 • Et komplet online kompetencebibliotek kan hurtigt omdanne roller og funktioner til konkrete sektioner såsom præstationsområder, krævede evner og kompetencer.

 • Online vurderingsværktøjer som giver objektiv information om enkelte personer og grupper (talenter, drivkræfter, læringsevner, præferencer i management, kompetenceniveau).

 • Udviklingsrapporter som giver indsigt i muligheder for udvikling af de krævede færdigheder.

 • Enkle instrumentbrætter for ledelsen som hjælper at få objektiv indsigt i drivkræfter og talenter hos enkelte medarbejdere. Frem personlig udvikling og styrk præstation.

 • Enkle instrumentbrætter for medarbejdere som hjælper at forstå deres talenter og at udarbejde udviklingsplaner og -aktiviteter.

 • HR-analyse: team- og organisationsrapporter som hjælper dig at se om organisationens værdi støttes med dens medabejderes talenter og færdigheder.

Rådgivning

Med TMA-metoden kan du gennemføre din HR-samtalecyklus på et højere niveau. TMA tilbyder løsninger fra self-service til co-creation. I co-creation tilbyder vi støtte gennem specialister som hjælper at udforme og implementere samtalecyklen.

Co-creation kan indeholde følgende trin:

 • Oprettelse og opdatering ad job- og kompetenceprofiler.
 • Design og implementering af en samtalecyklus.
 • Outsourcing af TMA-analyser ved hjælp af TMA-fagmænd.

Anvendelse af TMA-metoden i en HR-samtalecyklus

Brug følgende råd fra TMA for at foretage en succesfuld samtalecyklus:

 • Opret og opdater profiler: opret funktions- og kompetenceprofiler ved at bruge TMA-kompetencebiblioteket online (suppleret med adfærdseksempler på 4 forskellige niveauer) som vil hjælpe dig at beskrive væsentlige adfærdsevner for en funktion eller rolle.

 • Analyser talenter: foretag en psykometrisk måling og find ud af hvor meget 22 drivkræfter, 44 talenter og 53 kompetencer passer til en bestemt person. Du kan straks se hvor folks styrker og ømme punkter ligger og hvad motiverer dem naturligt.

 • Mål kompetenceniveauet: mål kompetenceniveauet med udgangspunkt i feedback fra centralpersonen og forskellige interessenter.

 • Styrk kompetencer: ved at bruge online instrumnetbrætter om evner og drivkræfter/ talenter kan du straks se de områder hvor det er værd at starte udviklingsaktiviteter. TMA-metoden støtter dig også med coaching- og udviklingsråd samt med en online personlig udviklingsplan (PUP).

 • Mål kompetenceniveauet én gang til: mål kompetenceniveauet med udgangspunkt i feedback fra centralpersonen og forskellige interessenter. Det vil hjælpe dig at undersøge udviklingsaktiviteternes effekt.