Bedre HR-beslutninger med TMA-information

Hver organisation skal være i stand til at reagere fornuftigt på forandrende markedsvilkår. Det kræver dyb forståelse af de fleste af medarbejderes kompetencer og karrierepræferencer. Med TMA-analysen kan du lave en talentoversigt med udgangspunkt i pålidelige psykometriske data.

TMA-analysen giver merværdi i følgende strategiske HR-situationer.

  • Bruger vi vores talenter optimalt i forhold til udfordringer organisationen står over for? Hvordan kan vi udpege de rigtige mennesker hurtigt og effektivt?
  • Hvordan får vi det bedste ud af teamets diversitet?
  • Kan vi udvikle nuværende medarbejdere eller er der brug for rekruttering af nye medarbejdere?
  • Har vi allerede den nye generations ledere og medarbejdere med højt potentiale i vores organisation?

TMA-portal: perfekt fundament for strategisk personaleplanlægning

Med en licens til TMA-portalen bliver alle dine data om medarbejdere gemt et sikkert sted og skal være til din rådighed 24 timer i døgnet. Det er en vigtig resurse for at træffe strategiske beslutninger inden for organistationen og giver dig en chance for at reagere hurtigt på arbejdsmarkedets forandringer.

TMA-analyse

Indsigt i dine medarbejdere
TMA-analyse handler om at analysere medarbejdergrupper. Indsigt i dette hjælper dig at træffe strategiske beslutninger. TMA tilbyder dig en realtidsvurdering af talenter og kompetencer hos enkeltpersoner og teams. Du kan sammenligne gruppernes effektivitet, motivation og kompetencer. På den måde får du enkle grafiske oversigter af gruppernes stærke og svage sider.

Gruppesammenligning
QKvalitetsvurderinger kræver sammenligning mellem grupper. Hvilke kompetencer gør p.t. en forskel mellem grupper? Hvad er ømme punkter og perspektiver for en bestemt gruppe? Se et generelt rapporteksempel her og en kompetencerapport her.

Objektiv kvalitetsvurdering med TMA-analyse:

  • Hurtig indsigt i hvor bestemte mennesker hører bedst til, især i forhold til udfordringer organisationen står over for.

  • Hurtig undersøgelse af teamets kvalitet med udgangspunkt i matchning mellem profil og teamets talenter.

  • Hurtig undersøgelse af HR-scenarier med udvælgelse som bygger på talenter, drivkræfter og kognitive evner.

  • Effektiv og øjeblikkelig respons på forandrende markedsvilkår.

  • Bedre strategiske HR-beslutninger grundet adgang til aktuelle psykometriske evalueringsdata.

Vil du kontakte mig direkte?  

Andre Blom
Andre BlomCEO hos TMA-metode international
info@tmamethod.com
030-2670444