TMA’s kognitive evneanalyser

Mål menneskers kognitive evner hurtigt og objektivt.

Gratis demo

TMA’s kognitive evneanalyser

Kognitive evner er en vigtig indikator af fremtidig præstation på arbejdspladsen. TMA-metodens online kognitive evneanalyse giver et klart billede af din kandidats intellektuelle niveau. Vurderingens resultater sammenlignes med svar i standardiserede grupper på det sekundære og højere niveau.

Rumlig fornemmelse

Vurderingen ’Rumlig fornemmelse’ består af 15 spørgsmål. I denne vurdering bliver kandidaten vist en serie af logiske rækkefølger. Kandidaten skal bestemme om tallet logisk hører til serien eller ej.

Numerisk fornemmelse

Vurderingen ‘Numerisk fornemmelse’ består af 26 talrækker ordnet i en bestemt rækkefølge. Kandidaten skal gennemskue mønstret ved at bruge addition, subtraktion, multiplikation og division. Indimellem kan to eller tre regningsoperationer bruges i den samme sekvens. Rækken skal udvides med ét tal. Kandidaten skal vælge ét svar på hvert spørgsmål. Vurderingen appellerer både til ’flydende’ og ’krystalliseret’ intelligens. Vurderingen har en prædiktiv værdi i forhold til aktiviteter hvor talforståelse, abstrakt tænkning og analytiske evner er vigtige.

Sproglig fornemmelse

Vurderingen ‘Sproglig fornemmelse’ består af 20 spørgsmål. I denne vurdering bliver kandidaten vist en kombination af to ord som hænger sammen og følger en bestemt logik. Det er det man kalder ’sproglige paralleller’. Med sproglige paralleller mener man kandidatens evne til at forstå sproget. Hvis man er i stand til at opdage paralleller når man er tidspresset, har man god logisk forståelse for sproget. Viden spiller en vigtig rolle i vurderingen men da de givne ord er temmelig nemme at forstå, kan også de kandidater hvis ordforråd er lille, gennemskue logikken og finde det rigtige svar. Vurderingen har en prædiktiv værdi, især i forhold til aktiviteter hvor abstrakt tænkning og analytisk problemløsning er vigtig.

Teknisk fornemmelse

Vurderingen ’Teknisk fornemmelse’ består af 15 spørgsmål og vurderer kandidatens evne til at løse tekniske eller fysiske problemer når man er tidspresset. Vurderingen er primært udarbejdet til tekniske funktioner.

Kalkulation

Vurderingen ’Kalkulation’ består af 39 matematiske udregninger med 5 alternative svar hver. Udregningerne indeholder addition, subtraktion, division og multiplikation. Hurtighed er meget vigtig for denne vurdering. De matematiske udregninger er i begyndelsen temmelig simple men bliver sværere og sværere. På den ene side måler vurderingen regnefærdigheder og på den anden side evne til at arbejde med tal. Vurderingen er yderst vigtig for funktioner, hvor der arbejdes med tal. Der lægges fokus på præcision.

Kontrol

Vurderingen ’Kontrol’ består af 100 par tilfældige kombinationer af bogstave og tal (LSDDPASD – LSDPPASD). Kandidaten skal finde ud af om kombinationerne før og efter tankestregen er ens. Kandidater gives 4 minutter til vurderingen. Udover hastigheden, måler vurderingen også nøjagtighed, især nøjagtighed i en arbejdssituation når man er tidspresset.

Vil du kontakte mig direkte? Jeg vil gerne hjælpe dig.

Manon Jansen, MSc
Manon Jansen, MScBusiness Developer / Psykolog hos TMA
info@tmamethod.com
030-2670444