TMA’s Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalyse

Professionel karrierevejledning

ANMOD OM DEMO

Værktøjer til karrierevurdering

Vejled kandidater i deres karrierevalg som bygger på de aktuelle job. TMA kan tilbyde perfekte online værktøjer. Ved hjælp af talentanalysen og erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalysen kan du hurtigt finde ud af og bestemme de ideale karrierevalg for dine kandidater.

Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalyse (mellemniveau)

Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalyse (mellemniveau) beskriver kandidaters præferencer for professionelle områder og aktiviteter. Den egner sig for voksne og unge på mellemniveau fra +12 år. Kandidatens svar til udsagnene måler præferencer for arbejdsområder. Rapporten giver kandidaten bedre forståelse af sig selv samt input til personlig udvikling. Rapporten giver også indsigt i interesse for professionelle områder. Det skal give kandidater idéer men har ikke til formål at være udtømmende.
Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalysen indikerer hvilke områder og aktiviteter kandidaten har interesse og præferencer for. Vurderingen bygger på matchningrapporten som måler interesse for specifikke professionelle områder samt på interaktiv tilgang hvor interesse for specifikke aktiviteter spiller en stor rolle. Disse forslag har ikke til formål at være udtømmende men snarere at inspirere kandidaten til at søge om et relevant job.

TMA’s Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalyse

Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalyse beskriver kandidaters præferencer for professionelle områder og aktiviteter. Den egner sig for voksne og unge på det høje niveau. Kandidatens svar til udsagnene måler præferencer for specifikke arbejdsområder og aktiviteter.
Rapporten giver kandidaten bedre forståelse af sig selv samt input til personlig udvikling. Rapporten giver også indsigt i interesse for professionelle områder og aktiviteter. Det skal give kandidater idéer men har ikke til formål at være udtømmende.
Erhvervssektor- og aktivitetsinteresseanalysen indikerer hvilke områder og aktiviteter kandidaten har interesse for. Vurderingen bygger på matchningrapporten som måler interesse for specifikke professionelle områder samt på interaktiv tilgang hvor interesse for specifikke aktiviteter spiller en stor rolle. De givne forslag har ikke til formål at være udtømmende men snarere at inspirere kandidaten til at søge om et relevant job.

TMA-karrierecoach

TMA-karrierecoachen indeholder 8000 jobtilbud og er integreret med den største og klogeste søgning efter tilpassende ledige stillinger tæt på din kandidat. TMA har også beskrevet alle (8000) funktioner for hårde færdigheder og krav samt er blevet udvidet med de rigtige TMA-kompetencer.

Udover det, er der indbygget et meget stærk søgesystem som indikerer hver ny ledig stilling i løbet af flere sekunder samt linker dit karriereråd til de aktuelle ledige stillinger i din kandidats kommune. Effektiv karriererådgivning!

Når man søger efter et job, er der altid et fælles element: det handler om jobs og ledige stillinger. Gør søgning efter alle stillinger nemmere og få gratis karriererådgivning med verdens største søgesystem indbygget. TMA linker til tusindvis af jobsider og organisationers ledige stillinger. Kontakt os for mere info!

career assessment

Vil du kontakte mig direkte?

Francisca Schroer
Francisca SchroerEjer, TMA methode
info@tmamethod.com
030-2670444